Uprawnienia G1 – czym są?

Uprawnienia G1 - czym są?

Każdy elektryk, każda osoba, która zajmuje się eksploatacją i dozorem sieci i linii elektrycznych powinna przejść odpowiednie szkolenia. Do tego rodzaju ważnych i istotnych szkoleń, należą szkolenia, podczas których otrzymuje się uprawnienia G1. Tego rodzaju uprawnienia otrzymuje się na podstawie nabytych kwalifikacji lub zdanych egzaminów. Uprawnienia dodatkowo pozwalają i na pracę w danych warunkach i na używanie konkretnych narzędzi, niezbędnych do wykonywania danych czynności.

W jakim zakresie oferowane są szkolenia?

Szkolenia dla elektryków oferowane są w zakresie:

  • obsługiwania sieci elektrycznych,
  • ich konserwacji,
  • montażu sieci i demontażu,
  • wykonywaniu poszczególnych remontów sieci elektrycznych,
  • wykonywaniu kontroli i danych pomiarów.
    Osoba przeszkolona otrzymuje konkretne kwalifikacje i odpowiednie uprawnienia G1.

O czym mówi się podczas szkoleń?

Szkolenia dają pełną wiedzę na temat sieci i instalacji elektroenergetycznych. Przygotowują w pełni do egzaminu, podczas którego sprawdzana jest pełna wymagana wiedza. Otrzymanie odpowiednich urawnień G1 to zdanie egzaminu z pełnej wiedzy na temat ochrony przeciwporażeniowej, korzystania z urządzeń kontrolno – pomiarowych czy z poznania zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.
Te wszystkie zagadnienia są omawiane na kursie a następnie dana wiedza jest sprawdzana.

Co daje kurs?

Przede wszystkim przyszły elektryk na tego rodzaju kursie całkowicie zapoznaje się z wszelkimi danymi dotyczącymi zasad obsługi sieci elektroenergetycznej. Ponadto po zdanym egzaminie otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji SEP, które jest ważne przez 5 lat. Ma też nadane odpowiednie uprawnienia G1 https://szkolenia-emka.pl/szkolenia/kurs-sep-g1/.
Bez egzaminu i przebytego kursu dana osoba nie ma prawa i uprawnień do zajmowania się siecią elektryczną i energetyczną.

Kto może wziąć udział w kursach?

Do różnego rodzaju szkoleń, jak i do uczestniczenia w określonych tematycznie kursach przystąpić mogą osoby, które chcą być w przyszłości elektrykami i które aktualnie zajmują się obsługą sieci, eksploatacją i dozorem sieci i urządzeń elektrycznych. Otrzymanie odpowiednich uprawnień pozwala im na pełnoprawną pracę przy tego rodzaju urządzeniach. Po pozytywnym zdaniu egzaminu są osobami, które znają się na temacie i potrafią obsługiwać urządzenia elektryczne.

Co dają uprawnienia G1?

Uprawnienia G1 dają możliwość obsługi sieci urządzeń i instalacji o napięciu do i powyżej 1 kV. Ponadto pozwalają na obsługę i konserwację zespołów prądotwórczych, urządzeń elektrochemicznych, elektrolizy oraz obsługę sieci trakcyjnych i oświetlenia ulicznego.
Każdy elektryk, który pragnie się rozwijać i pogłębiać dodatkowo swoją wiedzę nie powinien pozostać tylko przy uprawnieniach typu G1. Dodatkowo powinien brać udział w innych szkoleniach i dążyć do otrzymywania coraz to większej liczby i rodzai uprawnień. Uprawnienia G1 to przykład podstawowych uprawnień, dających tylko namiastkę możliwości w pracy elektryka. Dobrze jest posiadać uprawnienia coraz to wyższe, chociażby dlatego, że ma jej coraz mniejsza ilość osób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *