Strona główna
Zdrowie
Tutaj jesteś

Nadciśnienie objawy, przyczyny i czynniki ryzyka

Zdrowie Data publikacji - 5 września 2021 Autor - Redakcja dual-system.pl
nadciśnienie objawy


Nadciśnienie tętnicze jest powszechnie występującą chorobą cywilizacyjną. Schorzenie polega na podwyższeniu ciśnienia powyżej przyjętych norm. O chorobie można mówić, w momencie gdy średnie wartości pomiarów osiągają lub przekraczają wartości 140 mm Hg dla ciśnienia skurczowego i/lub 90 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego. Przyjmuje się, że optymalne ciśnienie tętnicze wynosi 120/80 mm Hg. Warto podkreślić, że nadciśnienie tętnicze jest jednym z najpoważniejszych czynników wpływających na zwiększenie ryzyka przedwczesnej śmierci w populacji.

Nadciśnienie – normy

Nadciśnienie tętnicze diagnozuje się w momencie, gdy pomiary wykonywane w stosownych odstępach czasu, na przykład mierzone podczas dwóch osobnych wizyt lekarskich, osiągają lub przekraczają przyjęte wartości norm: 140 mm Hg dla ciśnienia skurczowego i/lub 90 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego. W zależności od stopnia przekroczeń rozróżnia się: nadciśnienie pierwszego stopnia – łagodne, drugiego stopnia – umiarkowane, trzeciego stopnia – ciężkie oraz izolowane skurczowe.

Nadciśnienie objawy

Nadciśnienie tętnicze jest podstępnym schorzeniem, ponieważ nie diagnozowane, przez długi czas może nie dawać żadnych charakterystycznych i łatwych do zauważenia objawów. Poza tym, ewentualne objawy choroby, mają charakter nieswoisty, co oznacza że mogą one również manifestować inne schorzenia. Jednakże skumulowanie objawów może wskazywać na problemy ciśnieniowe i powinno skłonić do diagnostyki w tym kierunku. Wśród objawów wyróżnić należy: pulsujące bóle głowy, słyszalne szumy w uszach, zaburzenia widzenia, ból w klatce piersiowej, zaburzenia snu, nudności oraz łatwe męczenie się i brak siły.

Nadciśnienie przyczyny

Nadciśnienie tętnicze może mieć charakter pierwotny oraz wtóry. W pierwszym przypadku, bezpośrednia przyczyna jest trudna do ustalenia. Są to zazwyczaj czynniki środowiskowe lub genetyczne. W drugim przypadku, nadciśnienie jest objawem innej przyczyny chorobowej. Wtóre nadciśnienie tętnicze objawia się: powiększeniem nerek wyczuwalnym w badaniu palpacyjnym, obecnością szmerów sercowych i naczyniowych w badaniu osłuchowym, obiegającymi od siebie wynikami otrzymywanymi dla pomiarów wykonywanych na różnych ramionach, nieprawidłowościami w badaniu dna oka, obniżonym tętnem mierzonym dla tętnic udowych oraz kończyn dolnych w porównaniu do pomiarów uzyskiwanych dla kończyn górnych. W związku z powyższym jako przyczyny wtórego nadciśnienia tętniczego należy wymienić: choroby nerek, tętnic, wrodzone zwężenie aorty, rzucawkę lub stan przedrzucawkowy, bezdech senny, schorzenia gruczołów dokrewnych, układu nerwowego, stosowanie niektórych leków, stres, używki oraz zatrucie toksycznymi metalami.

Nadciśnienie czynniki ryzyka

Poza wyżej wymienionymi przyczynami choroby, należy też wspomnieć o czynnikach ryzyka, które podnoszą prawdopodobieństwo rozwoju nadciśnienia tętniczego, będą to: nieprawidłowa dieta i związana z nią otyłość, brak aktywności ruchowej, płeć męska oraz podeszły wiek.

Redakcja dual-system.pl

Nasz zespół doradza w wielu kwestiach zawodowych. Dzielimy się profesjonalną wiedzą z zakresu biznesu, motoryzacji, Internetu oraz wielu przydatnych obszarów wiedzy.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

selen w jedzeniu