Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś

Rozliczenie faktury na czas – Wszystko, co musisz wiedzieć

Biznes Data publikacji - 5 grudnia 2021 Autor - Redakcja dual-system.pl
niezapłacone faktury

Problem, który dotknął wielu przedsiębiorców, to niezapłacone faktury. Szacuje się, że około dziewięćdziesiąt procent firm w Polsce zetknęło się z tym zagadnieniem, który wcale nie musi ani trudny ani drogi. Dowiedz się, w jakim terminie powinna być wystawiona faktura, jakie elementy musi zawierać oraz jakie są obowiązki związane z jej wystawianiem.

Co znajdziesz w artykule?

 • Windykacja online – niedopilnowanie terminów
 • Elementy faktury VAT
 • Termin wystawienia faktury VAT
 • Obowiązek wystawienia faktury VAT

Windykacja online – niedopilnowanie terminów

Wiele firm opłaca swoich kontrahentów z opóźnieniem, ponieważ priorytetem są świadczenia o charakterze publicznym i prawnym, a w dalszej kolejności są zobowiązania finansowe i płacowe, co jest w większości przyczyną niezapłaconych faktur. Dokuczliwe konsekwencje takiego postępowania to przede wszystkim dochodzenie swoich należności przez kontrahentów czyli wierzycieli, którzy mogą podejmować próby porozumienia z firmą lub zlecić windykację swoich należności. W drugim przypadku sprawa niezapłaconych faktur trafia w ręce profesjonalistów, co generuje koszty, czas i zaangażowanie. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku jest windykacja online, którą obecnie oferuje wiele firm. W celu uniknięcia komplikacji, pracodawcy powinny mieć zawsze na uwadze terminowe regulowanie płatności swoich zobowiązań.

Elementy faktury VAT

Poprawnie wystawiona faktura VAT powinna zawierać określone elementy, które są wymagane przez przepisy prawa. Wśród tych elementów znajdują się:

 1. Data wystawienia faktury
 2. Numer faktury, który jednoznacznie identyfikuje dokument
 3. Dane sprzedawcy i nabywcy, takie jak imiona i nazwiska lub nazwy, adresy oraz numery NIP
 4. Data dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi
 5. Nazwa towaru lub usługi, ich miara i ilość
 6. Cena jednostkowa netto oraz wszelkie obniżki cen
 7. Wartość sprzedaży netto oraz stawka podatku
 8. Suma wartości sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki podatku
 9. Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto
 10. Kwota należności ogółem

Warto pamiętać, że fakturę VAT można wystawić w formie papierowej lub elektronicznej. Ważne jest również zachowanie odpowiednich adresów podatnika i nabywcy na fakturze

faktury VAT

Termin wystawienia faktury VAT

Termin wystawienia faktury VAT zależy od konkretnej sytuacji. Ogólna zasada mówi, że fakturę VAT powinno się wystawić do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej zasady, które określają dodatkowe terminy wystawienia faktury VAT.

W przypadku faktur zaliczkowych, dokumentujących otrzymanie części lub całości zapłaty, fakturę wystawia się w terminie zgodnym z umową. Jeżeli nabywca, który nie prowadzi działalności gospodarczej, zgłosi żądanie wystawienia faktury VAT do końca miesiąca, w którym zawarta została transakcja, sprzedawca musi wystawić fakturę w terminie 15 dni od zgłoszenia żądania.

Dodatkowo, istnieją określone terminy wystawienia faktury VAT dla określonych czynności, takich jak usługi budowlane, dostawy książek, drukowanie książek i wiele innych. Dlatego ważne jest, aby zawsze sprawdzić odpowiednie przepisy w zależności od rodzaju transakcji.

Obowiązek wystawienia faktury VAT

Obowiązek wystawienia faktury VAT dotyczy przedsiębiorców, którzy są podatnikami podatku od towarów i usług. Przedsiębiorcy mają obowiązek wystawienia faktury w przypadku sprzedaży, dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz innych podatników podatku VAT, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, a także na rzecz osób prawnych niebędących podatnikami.

W niektórych przypadkach fakturę VAT należy wystawić także na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jeśli zgłoszą takie żądanie. Istnieją jednak pewne wyjątki od tego obowiązku, na przykład w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju czy wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu.

Redakcja dual-system.pl

Nasz zespół doradza w wielu kwestiach zawodowych. Dzielimy się profesjonalną wiedzą z zakresu biznesu, motoryzacji, Internetu oraz wielu przydatnych obszarów wiedzy.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

Volkswagen