Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś

Zawieszenie działalności gospodarczej krok po kroku

Biznes Data publikacji - 6 lipca 2021 Autor - Redakcja dual-system.pl
zawieszenie działalności gospodarczej


Prowadzenie własnej firmy nie zawsze idzie tak jak powinno, dlatego ustawy w Polsce pozwalają na tymczasowe zawieszenie działalności gospodarczej. Przyczyną zawieszenia firmy jest brak płynności finansowej lub brak zleceń z których mamy zyski.

Korzyści płynące z zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie firmy korzystnie wpływa na przedsiębiorce, ponieważ w tym czasie może on skorzystać z ulg finansowych i udogodnień podatkowych. Właściciel firmy nie płaci zaliczek na podatek dochodowy i zostaje wyrejestrowany z ZUS – u co pozwala na nieopłacanie składek. Aby pracodawca mógł korzystać z udogodnień musi pamiętać, że:
– po upływie 30 dni od uiszczenia opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne pracodawca nie ma prawa do świadczeń zdrowotnych,
– okres zawieszenia działalności nie jest liczony do lat pracy, które wpływają na emeryturę.

Kto i na jakiś czas może zawiesić działalność gospodarczą?

Działalność gospodarczą zawiesić może przedsiębiorca nie mający zatrudnionych pracowników lub mający zatrudnionych pracowników, który przebywają na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Jeżeli firma jest spółką cywilną, jawną lub partnerską może zostać ona zawieszona tylko jeżeli wszyscy ze wspólników dokonają takiego kroku.
Zawieszenie działalności gospodarczej może być na czas określony lub nieokreślony i nie może być on krótszy niż 30 dni. Przedsiębiorcy wpisani do KRS nie mogą zawiesić działalności na więcej niż 24 miesiące.

Gdzie i jak zawiesić działalność gospodarczą?

Aby zawiesić działalność należy złożyć wniosek CEIDG -1 o wpis informacji o zawieszeniu firmy. Wniosek ten jest także wpisem do ewidencji.
Jeżeli osoba zawieszająca działalność gospodarczą jest wspólnikiem spółek cywilnych musi wypełnić załącznik CEIDG – SC.
Sposobami na złożenie wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej są:
– osobista wizyta w Urzędzie Gminy,
– wizyta pełnomocnika podczas, której należy pamiętać o opłacie za pełnomocnictwo wynoszącej 17 zł,
– wysłanie listu poświadczonego notarialnie z dokumentem poświadczającym dołączonym do wniosku,
– wysłanie wniosku elektronicznie przy użyciu podpisu elektronicznego przy użyciu profilu zaufanego.
Jeżeli wniosek będzie składany w Urzędzie Gminy osobiście należy pamiętać o dowodzie osobistym, przy wniosku składanym elektronicznie dowód tożsamości nie jest wymagany.
Kiedy we wniosku wystąpią błędy wnioskodawca jest wzywany do skorygowania i ma on na to 7 dni od wezwania.
Organ przyjmujący wniosek wydaje kopie wniosku potwierdzoną datą z informacją o tym, że działalność została zawieszona.
W ciągu 3 dni od wpisu o zawieszeniu Urząd Gminy musi przesłać oryginał wniosku do Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego oraz ZUS – u lub KRUS – u.

Czego nie można robić podczas zawieszenia działalności gospodarczej?

W czasie zawieszenia firmy jej właściciel nie może wykonywać czynności związanych z jej działaniem oraz uzyskiwać z tego tytułu przychodów. Nie może on także wykonywać usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Przedsiębiorca nie może robić odpisów amortyzacyjnych od trwałych środków.

Jakie czynności może wykonywać zawieszona firma?

Zgodnie z ustawą prawa podczas zawieszenia działalności przedsiębiorca może:
– wykonywać czynności zabezpieczające źródło przychodów,
– przyjmować lub regulować należności i zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia,
– pozyskiwać środki trwałe i wyposażenie,
– brać udział w postępowaniach sądowych,
– podlegać kontroli Urzędu Skarbowego,
– wykonywać obowiązki wynikające z przepisów prawa.

Redakcja dual-system.pl

Nasz zespół doradza w wielu kwestiach zawodowych. Dzielimy się profesjonalną wiedzą z zakresu biznesu, motoryzacji, Internetu oraz wielu przydatnych obszarów wiedzy.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

Volkswagen